Подела предмета на наставнике - ФООО

Ред.бр. Наставни предмет Задужени наставници
1. Разредна настава Маријана Николић
2. Српски језик Маријана Николић
3. Енглески језик Мирјана Јелисијевић
4. Предузетништво, Основне животне вештине Бобана Мишић
5. Историја Предраг Георгијев
6. Географија Владислав Јаковљевић
7. Физика Биљана Динчић
8. Математика Данијел Николић
9. Биологија Славица Јаковљевић
10. Хемија Биљана Динчић
11. Дигитална писменост Боривоје Стевановић
12. Примењене науке Славица Јаковљевић
13. Одговорно живење у грађанском друштву Марија Николић
Школа1
ОШ "Р.Ранковић" Лозовик
Школа2
ОШ "Р.Ранковић" Лозовик
Школа3
ОШ "Р.Ранковић" Лозовик
Школа4
ОШ "Р.Ранковић" Лозовик
Школа5
ОШ "Р.Ранковић" Лозовик
дигитална учионица
ОШ "Р.Ранковић" Лозовик
Школа6
ОШ "Р.Ранковић" Лозовик
Школа7
ОШ "Р.Ранковић" Лозовик
Школа8
ОШ "Р.Ранковић" Лозовик