Разред и одељење број ученика учитељ
1-1   Живкица Туфегџић
1-2   Татјана Срејић
2-1   Милица Рајић
2-2   Лидија ћосић
3-1   Маријана Николић
3-2   Соња Девић 
4-1   Светлана Јоновић
4-2   Милица Савић

Укупно ученика: ___

За изборни предмет - Верска настава задуженa је Марија Милашиновић

За предмет - Енглески језик задужена је Мирјана Јелисијевић