На последњем састанку СР било је речи о организовању  и извођењу екскурзије.

 

Савет родитеља је саветодавно тело које има важну улогу у креирању подстицајног и безбедног окружења за децу и младе и стварању радне и топле атмосфере у установи. Савет доприноси и унапређивању сарадње родитеља и установе јер представља спону између других родитеља, наставника, органа управљања и деце.