Некада је у раду ове секције доминирало програмирање, то јест, ученици су учили како да праве корисне програме.
Програмирање је, сходно интересовању ученика и данас заступљено, али се сада ученици много више баве употребом ИКТ-а у процесу осавремењивања наставе.

photo ZR

Данас ученици могу да користе већ готове програмске алате који су у већини случајева и бесплатни (попут рецимо Геогебре, математичког алата) а који изузетно позитивно утичу на савремени ток наставе.

Изузетну креативност ученици показују и у изради разних врста презентација које се могу примењивати на редовним или додатним часовима.

У презентовању највише се користе Павер Поинт (Power Point) и Прези (Prezzi).

Такође, ученици доста користе и Скечап (SketchUp - просторно пројектовање)

Са постављањем школског сајта, појавила се потреба да се ученици који похађају ову секцију укључе у ажурирање и одржавање истог.