Пројекти и друге активности у којима школа учествује

ФООО "Друга шанса" (Функционално основно образовање одраслих)

ПО - Професионална оријентација

ЛАФ - Лозовички анимирани филм