upisprvaka

 ШКОЛСКА 2022/2023. ГОДИНА


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

У ПРВИ РАЗРЕД  ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОДИНЕ УПИСУЈУ СЕ ДЕЦА КОЈА ДО ПОЧЕТКА ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ ИМАЈУ НАЈМАЊЕ ШЕСТ И ПО, А НАЈВИШЕ СЕДАМ И ПО ГОДИНА (ДЕЦА РОЂЕНА ОД 01.03.2015. ДО 28.02.2016.)


ДЕЦА ОД ШЕСТ ДО ШЕСТ И ПО ГОДИНА  МОГУ СЕ УПИСАТИ НА ЗАХТЕВ РОДИТЕЉА,  НАКОН  ПРОВЕРЕ СПРЕМНОСТИ  ЗА ПОЛАЗАК У ШКОЛУ.

Школа ће преко Предшколске установе доставити  предложене термине за упис и тестирање деце применом стандардних поступака и инструмената.
Родитељи могу да да електронским путем одреде датум уписа детета преко Портала Е-управа.

Родитељи могу да одреде датум и термин уписа такође доласком у школу, уколико имају проблема са уписом.


НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УПИС: Приликом уписа није потребно да прилажете документа, јер ће их школа прибавити по службеној дужности, и то:
– Извод из матичне књиге рођених
– Уверење о пребивалишту
– Уверење о похађању припремног предшколског програма-НАКНАДНО
– Потврду о обављеном лекарском прегледу –
* Изузетак је, донети само лекарско уверење уколико сте преглед обавили код приватног лекара.

УПИС ПОЧИЊЕ ОД  1. АПРИЛА  2022.ГОДИНЕ   ОД 09 ДО 14 ЧАСОВА  КОД СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ. 
ОСНОВНА ШКОЛА ЈЕ ДУЖНА ДА УПИШЕ  СВАКО ДЕТЕ СА  ПОДРУЧЈА ШКОЛЕ.
 ШКОЛА МОЖЕ ДА УПИШЕ И ДЕТЕ СА ПОДРУЧЈА ДРУГЕ ШКОЛЕ, НА ОСНОВУ  ПИСМЕНОГ  ЗАХТЕВА РОДИТЕЉА У СКЛАДУ СА ПРОСТОРНИМ  И КАДРОВСКИМ МОГУЋНОСТИМА ШКОЛЕ.За све додатне информације можете се обратити на телефон 026/831-741

 ЗАЈЕДНИЧКИ РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК БУДУЋИХ ПРВАКА ОДРЖАЋЕ СЕ У ФИСКУЛТУРНОЈ САЛИ ШКОЛЕ.О ТЕРМИНУ САСТАНКА  РОДИТЕЉИ ЋЕ БИТИ НАКНАДНО ОБАВЕШТЕНИ.

У ЛОЗОВИКУ,15/03/2022.ГОДИНЕ 

СЕКРЕТАР ШКОЛЕ,

 ДУШАНКА ЂОРЂЕВИЋ