У секцији Огласна табла-Документа и планови доступан је план рада школе за школску 2022/23. годину, као и извештај о раду за претходну школску годину.