На линку наведеном испод налазе се документа везана за план рада школе за школску 2021/2022. годину.

На наведеној локацији налазе се:

 • План рада школе 2021/2022
 • Програм слободних активности
 • Школски програм – први разред
 • Школски програм – други разред
 • Школски програм – трећи разред
 • Школски програм – четврти разред
 • Школски програм – пети разред
 • Школски програм – шести разред
 • Школски програм – седми разред
 • Школски програм – осми разред
 • Акциони план
 • Општи део ШП
 • Извештај о реализацији годишњег плана

 

Линк за приступ документацији је

План рада школе за 2021/2022

 

 

Школа1
ОШ "Р.Ранковић" Лозовик
Школа2
ОШ "Р.Ранковић" Лозовик
Школа3
ОШ "Р.Ранковић" Лозовик
Школа4
ОШ "Р.Ранковић" Лозовик
Школа5
ОШ "Р.Ранковић" Лозовик
дигитална учионица
ОШ "Р.Ранковић" Лозовик
Школа6
ОШ "Р.Ранковић" Лозовик
Школа7
ОШ "Р.Ранковић" Лозовик
Школа8
ОШ "Р.Ранковић" Лозовик