део намењен активностима везаним за професионалну оријентацију