У склопу активности у акцији ПО на тему "Филм и мултимедија" ОШ "Радица Ранковић" угостила је неколико школа из окружења