ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја планира да по доношењу одлуке Владе Републике Србије, у оквиру пројекта набавка уџбеника и других наставних средстава за ученике основних школа, обезбеди бесплане уџбенике и друга наставна средства из уџбеничких комплета које су школе изабрале да користе у настави.

Школи се као доказ о испуњености услова доставља следећа документација:

  1. За ученике, социјално/материјално угрожених породица, примаоци новчане социјалне помоћи, решење (копија) којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи;
  2. За ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања (средња школа, факултет), потврда образовно-васпитне установе прилаже се за свако дете.
  3. За ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом није потребна посебна документација  није потребна јер школа поседује податке о наведеним ученицима.

Родитељи су у обавези да пријаву са потребном документацијом изврше код секретара школе до: 14.03.2019.год.

НАПОМЕНА: За ученике који се образују по ИОП-у-1 и ИОП-у-2 пријаве врше одељенске старешине.

За сва обавештења обратити се секретару школе.